top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

Bu sözleşme, kurye hizmetleri sağlayan bir platform olan Jetbee platformunu işleten ve Akşemsettin Mahallesi Sarı Nasuh Sokak, No: 18/A Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren JETCONNECT PERAKENDE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ile PLATFORM'a üye olan KULLANICI arasında düzenlenmiştir. Taraflar sözleşmede kısaca “JETBEE” ve “KULLANICI” olarak anılacaktır. Siteye üye olmakla Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve maddeleri onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

MADDE 2 - TANIMLAR

KULLANICI: Jetbee platformuna çevrimiçi ortamdan erişen kayıtlı her gerçek ve tüzel kişidir.

KURYE: Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.

PLATFORM: Kullanıcı ve Kurye’nin www.jetbee.com.tr veya mobil uygulamalar üzerinden bir araya geldiği sanal ortamdır.

SİTE: www.jetbee.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Platforma üye olan kullanıcının hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. JETBEE, KURYE ile bu hizmeti almak isteyen Kullanıcıların bir araya geldiği, taraflara yazılım desteğinin verildiği dijital bir platformdur.

3.3. KULLANICI, KURYE ile arasındaki hizmet ilişkisinde JETBEE’in işbu ilişkinin tarafı olmadığını, hizmet ilişkisi ve hizmet konusu faaliyete ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını onaylar.

3.4. JETBEE, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden bir taşımacılık faaliyeti yürütmemektedir.
3.5. Kuryeler, JETBEE’in sayılanlarla sınırlı olmamak üzere personeli, çalışanı, acentesi, iş ortağı değildir. Kullanıcı Platform aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu kuryeleri, JETBEE’ye bildirebilir. Fakat JETBEE, kuryelerin davranışlarından ötürü doğrudan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Kuryeler tarafından verilen hizmet ile ilgili JETBEE’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. JETBEE verilen hizmet ile ilgili hiçbir garanti veremez.

MADDE 4 - HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Platforma üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve siteden geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya süresiz yasaklanmamış olmak gerekir.
4.2. KULLANICI, üyelik kaydı için GSM numarasına gelen aktivasyon kodunu doğruladıktan sonra gerekli olan bölümleri doldurup ilgili forma yazarak kayıt olur. İşbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile GSM numarasını girerek Platformu kullanmaya başlar. Üyelik işlemi tamamlanmadan, Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.3. Platforma üye olabilmek için, JETBEE tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Bu kişilerin uygulama üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, KULLANICI olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
4.4. KULLANICI, Platform üzerinden JETBEE talep ettiğinde, kendisine yakın konumdaki kuryelere iletilecektir. KULLANICI ile KURYE arasındaki hukuksal ilişki kuryenin kendisine çağrı geldiğinde kabul tuşuna basması ile başlar.
4.5. KULLANICI, KURYE çağrı yapılan adrese ulaştığında gönderiyi hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
4.6. KULLANICI, Platform üzerinden çağırdığı kuryenin hizmet bedelinin tamamını Platform vasıtasıyla kendisine sunulmuş olan ödeme yöntemleri aracılığıyla, eğer sunulan herhangi bir ödeme yöntemi yoksa gelen kuryeye veya kuryenin bağlı olduğu kurye şirketine peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.
4.7. JETBEE, KULLANICI ile Kurye şirketini bir araya getiren bir pazar yeridir ve ödemeden (özellikle de peşin ödemeli) kaynaklı anlaşmazlıkların tarafı değildir. JETBEE, Tarafların arasındaki ödeme ve tahsilat nedenli sorunlardan dolayı muhatap tutulamaz. JETBEE, Platform dahilinde hizmetin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek, hasar görecek gönderilerden sorumlu değildir.
4.8. KULLANICI, kredi kartı ile ödemeyi tercih ettiğinde kredi kartı bilgilerini Platform üzerinden sisteme girecektir. Kullanıcının onayı doğrultusunda sonraki işlemler için güvenli olarak saklanan kredi kartı bilgileri, daha sonra tekrar bilgi girmeyi gerektirmeksizin kullanılacaktır.
4.9. KULLANICI’nın Kredi kartı ile ödemeyi tercih etmesi halinde ve sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde KULLANICI sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir. 
4.10. KULLANICI’nın eşleşen KURYE’den hizmet almaması veya gönderiyi iptal etmesi durumunda gönderi açılış ücreti tutarında bir bedelin cezai şart olarak kendisinden kesileceğini, oluşan masraf sebebiyle kendisinden kesilen haklı cezai şartın tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu durumda JETBEE, KULLANICI’yı Platformdan çıkartma hakkını saklı tutar.
4.11. JETBEE, KULLANICI’nın her talebinde kendisine bir KURYE’nin yanıt vereceğini taahhüt edemez. JETBEE, çağrı alan KURYE’lerin olumlu yanıt vermesi için gereken girişimleri yapar.
4.12. Süre ve benzeri temel bilgiler sistemin harita sağlayıcıları ve KURYE tarafından bildirilmiş olup, doğruluğu hususunda platformun yapısı gereği JETBEE’nin herhangi bir yükümlüğü yoktur. JETBEE aracılığıyla alınan kurye hizmetlerinde, kurye çağırma öncesinde, KULLANICI talep ettiği kurye hizmetinin nereden-nereye yapılacağı ve semt bilgisinin girişini yapar. KULLANICI tarafından Platform üzerinden girişi yapılan bilgilere istinaden, KULLANICI’ya sunulacak olan kurye hizmetine dair ücret bilgisi belirtilmektedir.
KULLANICI, kendisine sunulan ücret bilgisini onaylaması halinde ödemesini yapar ve talebini ileterek tamamlamış olur. Bu onay ile KULLANICI, kendisine teklif edilen ücret teklifini (icabı) kabul etmiş olur.
4.13. KURYE yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın KULLANICI’ya olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.
4.14. KURYE’ye verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda KULLANICI ile irtibata geçilecek ve eşyanın iadesi yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI geri getirme sebebiyle, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. KULLANICI, üyelik prosedürünü yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. KULLANICI’nın, siteye üye olurken oluşturduğu hesabın bilgileri ve her türlü bilginin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu bilgilerin muhafazasından kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı JETBEE’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.3. Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler ile taşınması yasaklanmış olan hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir. Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış eşyaların taşınması sebebiyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararın tazmin yükümlülüğü KULLANICI’ya aittir.
5.4. KULLANICI’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları ve Platform üzerinden faaliyetlerinin site için ve diğer kullanıcılar için bir risk oluşturduğunun tespiti halinde üyelik JETBEE tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
5.5. KULLANICI, Platform aracılığı ile işlem yaptığı KURYE’ler hakkındaki şikayetlerini Platform üzerinden JETBEE’ye bildirebilir. JETBEE, zarar ve şikayetle ilgili olarak KURYE’ye rücu edebilir. JETBEE, KURYE’lerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.6. Teknik sorunlar sebebiyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden dolayı KULLANICI’nın yaşayacağı sorunlardan JETBEE sorumlu tutulamaz. 
5.7. JETBEE, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

MADDE 6 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Platformun tüm fikri ve sınai hakları JETBEE’ye aittir.
6.2. Bu bağlamda, JETBEE tarafından açıkça izin verilmediği sürece sitenin ve uygulamanın içeriği hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, değiştirilemez, satılamaz bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya dağıtılamaz. Platformda yer alan herhangi bir içerik JETBEE'nin fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.

MADDE 7 - KİŞİSEL VERİLER

7.1. Platforma üye olmak suretiyle mobil cep telefonu numarasını bildiren KULLANICI, JETBEE’nin işlem ile sınırlı cep telefonlarına SMS mesajları gönderebileceğini kabul etmiş olur. Üyeler, cep telefonu numaraları değiştiğinde Üye Hesaplarını güncellemek suretiyle değişiklikten JETBEE’yi haberdar etmeyi kabul eder. JETBEE, bahsi geçen mesajları Platformdaki hukuki güvenliği sağlamak amacıyla hassas veriler hariç üyelik süresince depolayabilir. 
7.2. KULLANICI, JETBEE tarafından isim, adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası, kullanılan mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, konum bilgileri, teslimat sonunda JETBEE’ye verilen oylama bilgisinin ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için meşru bir hak olarak işlenebileceğini kabul eder. JETBEE, bu bilgileri KURYE dışında başka hiçbir kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder.

MADDE 8 - DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.2. Mücbir Sebep ve İnternet Zaafları: Herhangi bir tarafça, bu Sözleşme hükmü altındaki yükümlülüklerinin icrasındaki herhangi bir gecikme veya gerçekleştirmemesinin nedeni mücbir sebepler olması halinde affedilecektir. Tarafların hiçbirisi internet kesintilerinden kaynaklanan zafiyetlerden yükümlü tutulmayacaktır.
8.3. Bölünebilirlik: Eğer herhangi bir uygulanabilir mevzuat veya kanun kuralı gereğince, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durumda o hüküm geçerli ve uygulanabilir hale gelmesi için gerekli olan minimum kapsamda değiştirilecektir. Eğer değiştirme mümkün değilse, o hüküm çıkarılmış kabul edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı geçerli ve uygulanabilir olarak kalacaktır.
8.4. Geçerliliği Koruma: Bu Sözleşmenin gizlilikle, sahiplik haklarıyla, zararı tazminle ve yükümlülük kısıtlamalarıyla ilgili tüm hükümleri bu Sözleşmenin sona erdirildiği zaman da geçerliliğini koruyacaktır.
8.5. Delil Anlaşması: Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, çalışmanın bir bilişim sistemi olması nedeniyle bilgisayar kayıtlarının HMK. 193. madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
8.6. JETBEE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, KULLANICI tarafından Uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
8.7. Yürürlük: İşbu sözleşme KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

bottom of page